Øko-skolemad giver socialt belastede elever bedre skolegang


På Hillerødgades skole på Nørrebro i København, har man indført en fast madordning med ikke færre end fire måltider hver dag. De 250 børn på skolen får morgenmad, formiddagsfrugt, frokost og eftermiddagsboller. Skolen har et budget på 17 kroner pr. barn pr. dag til råvarer til alle måltider og har i november 2009 formået at få
andelen af økologi i skolemaden op på 70 procent.

Forældrebetaling pr. barn udgør kun 180 kr. om måneden, mens kommunen giver et tilskud på 10 kr. pr.barn pr. dag inkluderet i de 17 kr, der dækker 4 måltider om dagen. Derudover betaler Københavns Kommune udgifter til løn til køkkenpersonalet. Madordningen sikrer ikke alene, at børnene får en korrekt ernæring, men har også sin effekt i forhold til deres indlæringsevne. Gevinsten er mere fokuserede og lærevillige børn, fortæller Marika Jensen, der er sundhedsfaglig projektleder med ansvar for den daglige ledelse af skolekøkkenet. Marika er uddannet sundhedsplejerske og master i Sundhedspædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Eget køkken og kantine
Skolen har fået nyt køkken med tilhørende kantine med plads til 250 børn. Skolen er en heldagsskole med fokus på sundhed, faglighed og idræt. Den ligger i et socialt belastet kvarter, og den gode – delvist økologiske – madordning giver mætte og mere koncentrerede børn. 98 procent af skolens børn er af anden
etnisk herkomst end dansk – eleverne kommer fra ikke mindre end 28 forskellige nationer.

– Selvom skolemaden hos os ‘kun’ koster 180 kr så har vi mange familier som ikke har råd til at betale, hvis de f.eks har 4-5 børn. Disse børn forsøger vi på forskellig vis at hjælpe – dels med søskende rabat , der er 140 kr pr. barn fra 3.barn, eller vi søger  penge hos fonde og forvaltning til de familier, som slet ikke ser sig i stand til at betale.
–  Den traditionelle danske madpakke, som nærmest er en selvfølge i dansk madkultur, er fremmed for de 28 forskellige nationaliteter på skolen, siger Marika Jensen, der er køkkenleder på Hillerødgades Skole.

Der er 82 procents tilslutning til madordningen fra forældrenes side, som melder børnene til fra måned til måned.

– Øko procenten er på 70 % – det sværeste er kødet, som skal være halalslagtet. Til gengæld bages der 20 rugbrød hver dag, som børnene elsker. Det må være toppen af integration, siger Marika Jensen.

Børn er med i køkkenet
Marika har også andre opgaver end bare at lave mad. Børnene tager del i madlavningen som et led i undervisningen. 20 uger om året er der fire‐fem børn med i køkkenet. De er med til at bestemme menuen, og der er koblet to hjemkundskabslærere på. Køkkenet er nyt og godt indrettet til, at børnene kan deltage i madlavningen.

Når frokosten serveres, bliver den vitterligt serveret. De 250 børn spiser i to hold. Først de ældste og de allermindste. Bordene er dækket op med tallerkner og krus i dejlige farver. Det at maden serveres, giver mere ro til at spise.

Bedre skolegang til belastede grupper
Hos Hillerødgades Skole har det været udbytterigt, at udformningen af madordningen er sket i et bredt samarbejde, hvor forældre, lærere, s ndhedspersonale og pædagoger har været inddraget i processen. Det
har været med til at sikre, at madordningen danner grundlag for at skolen kan give børnene, der for nogens vedkommende tilhører en socialt belastet gruppe, gode vilkår og en bedre skolegang.

I den sammenhæng er det positivt og har været afgørende, at kommunen har ydet tilskud og dermed tænkt langsigtet i forhold til elevernes videre udvikling.

Fakta om Hillerødgades Skole:
‐ 250 elever
– Fire daglige måltider
‐ 70 procent økologisk mad
‐ 17 kroner til råvarer pr. barn pr. dag. Heraf 10 kroner betalt af kommunen
– Eget køkken, køkkenpersonale og kantine
– Eleverne får maden serveret og spiser i to hold
‐ 98 procent af børnene er af anden etnisk herkomst
– to kokke på fuld tid og en køkkenassistent på 32 timer
– Hjemkundskabslærer deltager når der er børn i køkkenet (hver dag)
– Projektleder, Marika Jensen, ansvarlig for drift, udvikling af madkultur og læringsmiljø omkring køkken og kantine. Ansat 32 time